súp shichuu khoai tây, cà rốt và brocolli

CHIA SẺ VỚI MẸ LẦN ĐẦU CHO BÉ ĂN DẶM

Mẹ và bé nắm tay dắt nhau qua ngưỡng 6 tháng đầu tiên sữa mẹ hoàn toàn, mẹ con mình vui mừng nắm tay qua cánh cửa tiếp theo đó là tập cho bé ăn dặm, con bắt đầu tiếp nhận thức ăn ngoài sữa mẹ. Khó khăn đầu tiên khi mẹ và bé vấp…