tâm sự cuộc sống

Tâm sự cuộc sống tại Nhật Bản (phần 1)

Quan điểm của mình, sinh hữu hạn tử bất kì, người ta có thể biết trước ngày để chuẩn bị sinh nhật cho 1 đứa trẻ, khoảnh khắc đứa trẻ sắp chào đời nhưng không biết mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào, mới khoảnh khắc hôm qua ta gặp hoàn toàn khoẻ mạnh…