Close

LÀM SAO ĐỂ SỐNG HẠNH PHÚC

Trước giờ câu hỏi này làm mình băn khoăn rất nhiều, dạo gần đây mình cũng nhận được nhiều inbox hàm ý so sánh này kia kia nọ. Mình không quan tâm lắm khi mình nhận 1 điều nhưng nhiều điều xảy ra xung quanh khiến mình phải nghĩ. Facebook là nơi người ta bày…