Close
be te dap dau
be te dap dau

Làm gì khi bé bi té đập đầu

Khi bé bắt đầu tập bước đi những bước đi đầu tiên cho đến khi đi hoàn chỉnh và vững vàng sẽ có những lúc em bé vấp ngã, đầu của con trẻ nặng nên sẽ ngã và đập xuống nền đất mạnh trước, tương tự cho các em bé biết lật và nhà sử…